Zveme Vás:

I. Hudební večer

19. 10. 2016 - 17.30 hod., Komorní sál
20. 9. 2016

16. 11. 2016 - 17.30 hod. Komorní sál

20. 9. 2016

9. 11. 2016 - 17.30 hod., Komorní sál

20. 9. 2016

11. 11. 2016, průvod městem od zámku, Martin na bílém koni s malými Martínky se zpěvy a tanci , trasa zámek - nám. Míru - Klub 204 - zámek Martin na bílém koni s malými Martínky se zpěvy a tanci , trasa zámek...

20. 9. 2016

23. 11. 2016 - 17.30. hod., Komorní sál

16. 6. 2016

13. 6. 2016 - vernisáž výstavy kurzu pro dospělé v 18 hodin, foyer ZUŠ Zlín