Zveme Vás

Výuka na Základní umělecké škole Zlín

Vážení žáci, vážení rodiče, dovolte, abych Vás informovala o provozu škol od 15. 2. do 28. 2. 2021. V návaznosti na opětovné vyhlášení nouzového stavu vládou ČR rozhodla vláda, že provoz škol od 15. 2. do 28. 2. 2021 zůstává ve stejném režimu jako dosud, tedy výuka žáků základních uměleckých škol probíhá distančním způsobem.

Pozvánka

30. 8. 2020

Škola ZUŠ Zlín zahájí ve školním roce 2020/2021 svou činnost v plném rozsahu v souladu se školskými právními předpisy. Zajišťuje v rámci své kompetence dezinfekci rukou, úklid prostor, dodržování základních hygienických pravidel, nevpouští do budovy nemocné osoby atp.

6. 11. 2020

- podcasty na sedm dní v týdnu -

12. 10. 2018

únor - březen, výstava prací žáků výtvarného oboru

10. 9. 2022

Vážení žáci, vážení rodiče, dovolte, abych Vás informovala o provozu škol od 15. 2. do 28. 2. 2021. V návaznosti na opětovné vyhlášení nouzového stavu vládou ČR rozhodla vláda, že provoz škol od 15. 2. do 28. 2. 2021 zůstává ve stejném režimu jako dosud, tedy výuka žáků základních uměleckých...