Zveme Vás

Dodatečný zápis

do tanečního oboru ZUŠ Zlín pro děti 6 - 10 let, elektronické přihlášky posílejte do 18. září 2020, https://www.zus-zlin.cz/prijimaci-rizeni

Pozvánka

10. 9. 2021

do tanečního oboru ZUŠ Zlín pro děti 6 - 10 let, elektronické přihlášky posílejte do 18. září 2020, https://www.zus-zlin.cz/prijimaci-rizeni

30. 8. 2020

Škola ZUŠ Zlín zahájí ve školním roce 2020/2021 svou činnost v plném rozsahu v souladu se školskými právními předpisy. Zajišťuje v rámci své kompetence dezinfekci rukou, úklid prostor, dodržování základních hygienických pravidel, nevpouští do budovy nemocné osoby atp.

11. 12. 2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje o vydání Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k nošení ochranných prostředků dýchacích cest, s výjimkami, s účinností od 18. 9. 2020 od 00:00 hodin do odvolání.

10. 9. 2020

29. 9. 2020 v 18.30 hod., Komorní sál

21. 9. 2020

1.10. 2020 v 18.30, Malá scéna, obnovená premiéra divadelního představení

Stránky