Zveme Vás

Zápis do všech oborů 2020/2021

informace o zápisu na školní rok 2020 - 2021

Pozvánka

1. 1. 2020

Usnesení vlády o vyhlášení nouzového stavu ze dne 12. 03. 2020 se týká zákazu osobní přítomnosti žáků při vzdělávání na ZUŠ, nikoli zrušení vzdělávání. Od úterý 17. 03. 2020 začne probíhat distanční vzdělávání (vzdělávání na dálku) žáků ZUŠ. Výuka na dálku představuje např. videohovory přes Skype,...

!!!

2. 12. 2020

Vláda svým usnesením ze dne 12. 3. 2020 vyhlásila nouzový stav a zakázala osobní přítomnost žáků a studentů při vzdělávání nebo studiu na: - ZUŠ (nově), - zájmové vzdělávání ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání (nově), - jazykové školy (nově...

22. 2. 2020

výsledky distanční výuky výtvarného oboru

20. 12. 2020

zdravíme Vás z naší základní umělecké školy. Děkujeme Vám za vstřícnost a doufáme, že společně vše zvládneme. Pro nás učitele je to nová výzva, příležitost vyzkoušet jiné vyučovací metody, ale bez Vaší pomoci bychom ve výuce nemohli pokračovat. A my chceme vzdělávat a dál rozvíjet nadání a...

2. 10. 2020

Základní umělecká škola Zlín si Vás dovoluje pozvat na přehlídku „UŽ ZAS ZUŠ “ , která je prezentací hudebního, literárně-dramatického, tanečního a výtvarného oboru školy

21. 12. 2020

informace o zápisu na školní rok 2020 - 2021