INFORMACE k přijímacímu řízení na ZUŠ Zlín

INFORMACE k přijímacímu řízení na ZUŠ Zlín

 

 

Vážení uchazeči o studium na Základní umělecké škole Zlín,

Přijímací řízení pro nový školní rok bylo realizováno 9.- 11. 6. 2020. Součástí přijímacího řízení je talentová zkouška. Kritéria přijetí jsou zveřejněna na stránkách školy.

Pokud máte zájem o studium na naší škole, pošlete, prosím, elektronickou přihlášku ke studiu
a ve dnech od 24. – 1. 8. 2020 kontaktujte zástupce – pro hudební obor Jan Bradáč 776 769 922 a pro literárně-dramatický, taneční a výtvarný obor, estetickou výchovu Kateřinu Potůčkovou 734 796 920. Podají Vám informace, a pokud přijatý žák nenastoupí, pozvou Vás k talentové zkoušce a podpisu přihlášky. Bez podpisu zákonného zástupce je přihláška ke studiu neplatná.

 

VYROZUMĚNÍ O PŘIJETÍ/NEPŘIJETÍ uchazeči obdrží mailem do konce července a bude také zveřejněno na stránkách školy. Uchazeč je veden pod číslem, které dostane u přijímacího řízení od zkušení komise. Před začátkem školního roku 2020/21 budou u vstupu do školy vyvěšeny seznamy přijatých žáků
a informace k zahájení nového školního roku.