INFORMACE k přijímacímu řízení na ZUŠ Zlín 9. – 11. 6. 2020

pokyny pro uchazeče

INFORMACE k přijímacímu řízení na ZUŠ Zlín

9. – 11. 6. 2020, 14.00 – 18.00

 

Vážení uchazeči o studium na Základní umělecké škole Zlín,

vyplnili jste elektronickou přihlášku a tak Vás zveme k přijímacímu řízení, jehož součástí je talentová zkouška. Abychom dodrželi epidemiologicko-hygienická pravidla a usnadnili Vám orientaci ve škole, připravili jsme pro Vás tento itinerář:

 

VSTUP DO ŠKOLY (hlavní budova školy - ul. ŠTEFÁNIKOVA 2987, Zlín) - foyer 1. NP

SLUŽBA /13.00 - 18.00/

  • uchazeče informuje, vysvětlí, dohlédne na dodržení hygienických pravidel a dezinfekci
  • zapíše uchazeče do časové tabulky k přijímacímu řízení; podle tohoto pořadí odcházejí po 1 uchazeči do každé ze dvou komisí podle oborů do foyeru v 2. NP a 2 čekatelé tak, aby nedocházelo k větší koncentraci lidí; v 2. NP vyzve ke vstupu uchazeče ZKUŠEBNÍ komise

UCHAZEČ

  • vyplní GDPR a čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění – uchazeč i zákonný zástupce
  • pokud nemá elektronickou přihlášku vyplněnou, služba zavede uchazeče do kanceláře školy, kde ji uchazeč elektronicky vyplní, odešle a ke zkoušce se pak dostaví podle časového rozpisu.

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ - foyer 2. NP

Za dveřmi ve foyeru 2. NP je k dispozici dezinfekce; u zápisu min. 1 a půl metrové odstupy, max 1 dítě a 1 rodič; rouška při zkoušce není nutná. U zápisu předloží zákonný zástupce podepsaný souhlas GDPR, (čestné prohlášení dítě i rodič), podepíše přihlášku (kterou vytiskne zkušební komise). Součástí přijímacího řízení je talentová zkouška. Kritéria přijetí jsou zveřejněna na stránkách školy.

 

VYROZUMĚNÍ O PŘIJETÍ/NEPŘIJETÍ uchazeči obdrží mailem do konce července a bude také zveřejněno na stránkách školy. Uchazeč je veden pod číslem, které dostane u přijímacího řízení od zkušení komise. Před začátkem školního roku 2020/21 budou u vstupu do školy vyvěšeny seznamy přijatých žáků.