Oči k vidění

Literárně-dramatický obor Zabývá se dramatickou průpravou, základy slovesné tvorby, prací s loutkou, hudebně hlasovou průpravou, souborovou činností a také individuální přípravou ke studiu na uměleckých školách. Nemůžeme nikoho naučit talentu k herectví, ale pokud v někom alespoň malinko je, můžeme pomoci jeho talent rozvíjet. U nás se žáci učí nejen mluvit a pohybovat se na jevišti, ale hledají a rozvíjejí svou vnímavost, citlivost, empatii i fantazii. Zbavují se ostychu, hledají a objevují v sobě schopnost vyjadřovat své pocity a myšlenky. Alespoň primárně se seznámí s tím, co herectví obnáší a bude-li se dařit, je velmi pravděpodobné, že se dříve nebo později objeví „na prknech, která znamenají svět.“ Zajímá nás, co si děti a mladí lidé myslí, nad čím přemýšlí, co dokážou nebo nedokážou cítit, protože divadlo je především o schopnosti předávat své názory a pocity.Na druhou stranu je to dřina, soustředěnost, kázeň, zodpovědnost. Završením naší práce bývá účast na divadelních přehlídkách, kde jsme mnohdy úspěšní a naši žáci si již mnohokrát odnesli významná ocenění. Nejtalentovanější žáci pak mají možnost vstoupit do souboru Malá scéna, kde mohou uplatnit zkušenosti a poznatky získané ve vyučovacích hodinách.