Přijímací řízení

 

Instrukce k vyplnění přihlášky:

Pokud máte zájem o studium na naší základní umělecké škole, postupujte, prosím, takto:

 

1. Vyplňte elektronickou přihlášku – nejdříve místo vzdělávání a pak obor. 

Elektronická přihláška  klikněte zde

2. Upozornění

estetická výchova pro děti od 5 let je vyučována jen v budově na Štefánikově ulici

-  výtvarný obor není na Štefánikově ulici, ale na Hluboké ulici 3690.

3. Odešlete elektronickou přihlášku.

4. Přijďte s žákem do ZUŠ k zápisu  - k vykonání talentové zkoušky a podepsat přihlášku.

 Bez podpisu zákonného zástupce nezletilého nebo zletilého uchazeče je přihláška neplatná.

5. Pokud už je po termínu zápisu a máte zájem u nás studovat, pošlete elektronickou přihlášku a kontaktujte zástupce ředitelky.

Pro hudební obor  – Jan Bradáč (776 769 922, bradac@zus.zlin.cz)

Pro výtvarný, literárně-dramatický a taneční obor -  Mgr. Kateřina Potůčková (734 796 920, potuckova@zus.zlin.cz)

 

Elektronická přihláška  klikněte zde

 

 

 

 

Zápis pro školní rok 2020/2021

4., 5. a 6. května 2020         

14.00 – 17.30 hod v hlavní budově na Štefánikově ulici.

Kritéria přijímacích zkoušek

Hudební obor:

 • zpěv písně, intonace, rytmické cítění, popř. hra na hudební nástroje(u těch, kteří již hrají)

Literárně-dramatický obor:

 • připravený text, popř. recitace básně, čtený nepřipravený text, rozhovor, improvizace na dané téma

Taneční obor:

 • pohybové schopnosti, rytmické cítění, hudební sluch

Výtvarný obor:

 • výtvarné domácí práce, kresba postavy, výtvarné cítění (cit pro linii, tvar, barvu)

Nabídka studia

Hudební obor:

 • dechové nástroje: zobcová flétna, příčná flétna, hoboj, klarinet, basklarinet, saxofon, trubka, lesní roh, baskřídlovka, pozoun, tuba
 • smyčcové nástroje: housle, viola, violoncello, kontrabas
 • strunné nástroje: klasická kytara, elektrická kytara, basová kytara 
 • klávesové nástroje: klavír, varhany, keyboard 
 • lidové nástroje: cimbál, akordeon
 • bicí nástroje
 • sólový zpěv, sborový zpěv
 • hudební soubory a orchestry

Literárně-dramatický obor:

 • umělecký přednes
 • práce v souboru - divadelní představení
 • tvořivá dramatika
 • práce s loutkou

Taneční obor:

 • klasický
 • lidový
 • moderní - současný tanec

Výtvarný obor:

 • kresba
 • grafika
 • keramika
 • malba
 • tvorba v plenéru
 • základy architektury
 • profesní specializace
 • fotografie

Estetická výchova pro děti od 5 let