Přijímací řízení

ZÁPIS NA NOVÝ ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Uchazeč o studium na naší škole:

 • vyplní na našich webových stránkách –   v části Přijímací řízení –  elektronickou přihlášku do naší školy. Přihláška se stává platnou teprve podpisem zákonného zástupce nebo zletilého žáka u přijímacího řízení.
 • absolvuje přijímací řízení (talentové zkoušky)  v termínu (pro všechny obory):

7. – 10. června 2021 od 14.00 – 18.00 hod v hlavní  budově školy na Štefánikově ulici

 • ze závažných důvodů může přijímací řízení absolvovat v náhradním termínu

Elektronická přihláška  klikněte zde

Přijití ke studiu je dále podmíněno:

 • celkovou kapacitou školy
 • kapacitou uměleckého oboru a studijního zaměření
 • Školním vzdělávacím programem ZUŠ Zlín

V případě dotazů kontaktujte zástupce ředitelky:

Jan Bradáč pro hudební obor  - 776 769 922, bradac@zus.zlin.cz

Kateřina Potůčková pro literárně-dramatický, taneční, výtvarný obor a estetickou výchovu -

734 796 920, potuckova@zus.zlin.cz

 

Kritéria talentových zkoušek

Hudební obor:

 • zpěv písně, intonace, rytmické cítění, popř. hra na hudební nástroje(u těch, kteří již hrají)

Literárně-dramatický obor:

 • připravený text, popř. recitace básně, čtený nepřipravený text, rozhovor, improvizace na dané téma

Taneční obor:

 • pohybové schopnosti, rytmické cítění, hudební sluch

Výtvarný obor:

 • výtvarné domácí práce, kresba postavy, výtvarné cítění (cit pro linii, tvar, barvu)

Nabídka studia

 • Estetická výchova pro žáky od 5 let
 • Přípravné studium pro žáky od 6 let
 • Pobočky: ZŠ Komenského I, ZŠ Štípa, Slušovice, Trnava, Vizovice, Všemina
 • Projekty a festivaly: Malá velcí filharmonici, Malí velcí herci, ZUŠ Open, ZUŠKA?ZUŠKA!, UŽ ZAS ZUŠ,  Zlín Film Festival – Divadelní zóna, IMUZA
 • Spolupráce s Filharmonií Bohuslava Martinů, Českou filharmonií, Městským divadlem Zlín, Krajskou galerií výtvarného umění, Charitou, Univerzitou Tomáše Bati, Univerzitou Františka Palackého Olomouc

Hudební obor

 • klávesové nástroje – klavír, keyboard, varhany
 • strunné nástroje – klasická kytara, elektrická kytara, basová kytara
 • smyčcové nástroje – housle, viola, violoncello, kontrabas
 • cimbál, akordeon
 • dechové nástroje – zobcová flétna, příčná flétna, hoboj, fagot, klarinet, basový klarinet, saxofon, trubka, baskřídlovka, lesní roh, pozoun, tuba
 • bicí nástroje
 • sólový, komorní a sborový zpěv
 • hudební nauka, improvizace, čtyřruční hra, varhanní seminář
 • Soubory: cimbálová muziky Strunka a Strunečka, orchestr Popstrings, kapela Dustyty, rocková kapela, jazzová kapela, Čtyřbarevný sbor, klarinetové kvarteto, saxofonové kvarteto, Kytarový orchestr, Akordeonový soubor, Soubor zobcových fléten, Smyčcový soubor, Soubor bicích nástrojů, Komorní soubory– dechové, smyčcové, kytarové, pěvecké
 • Žánry: klasická hudba, rock, pop, jazz, folk, lidová hudba atd

Výtvarný obor

 • Výtvarná tvorba: plošná a prostorový tvorba (kresba, malba, grafika, kombinované techniky, keramika, modelování, zpracování textilu, šperky ze smaltu, základy animace atd)
 • Profesní příprava; Základy architektury (určeno především pro uchazeče studia na SŠ a VŠ s uměleckým a pedagogickým zaměřením a profese, kde se uplatňuje estetické cítění a prostorová modelace)
 • Fotografická tvorba (pro žáky od 12 let)
 • výstavy, výtvarné projekty, kresba v plenéru, výuka Dějin umění

Literárně-dramatický obor

 • herecké etudy, dramatická hra, hlasová a herecká průprava, jevištní tvorba, tvůrčí psaní, rétorika, přednes, práce ve skupině, jevištní pohyb
 • divadlo Malá scéna
 • dva divadelní sály - komorní a velký sál
 • divadelní představení

Taneční obor

 • dětské taneční hry, rytmika, taneční gymnastika, pohybová improvizace, taneční techniky – lidový, klasický, výrazový tanec
 • tvorba choreografií a tanečních projektů pro taneční a hudební koncerty
 • taneční souborová práce na hudbu různých žánrů