!!!

Vláda svým usnesením ze dne 12. 3. 2020 vyhlásila nouzový stav a zakázala osobní přítomnost žáků a studentů při vzdělávání nebo studiu na: - ZUŠ (nově), - zájmové vzdělávání ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání (nově), - jazykové školy (nově), - jednoleté jazykové pomaturitní kurzy (nově), - ZŠ, - SŠ a konzervatoře, - VOŠ. Usnesení vlády o vyhlášení nouzového stavu nahrazuje mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 10. 3. 2020. Usnesení vlády se týká všech žáků a studentů. Zákaz se ode dne 13. 3. 2020 nově týká základních uměleckých škol. Zákaz nově rovněž dopadá od 13. 3. 2020 i na akce pořádané těmito školami pro žáky a studenty. O dalším vývoji Vás budeme informovat. Martina Hniličková, ředitelka školy