Výuka na Základní umělecké škole Zlín

Vážení žáci, vážení rodiče, dovolte, abych Vás na základě Usnesení vlády ČR ze dne 26. 2. 2021 č. 200 o přijetí krizového opatření informovala, že od 1. 3. do 21. 3. 2021 vláda zakazuje osobní přítomnost žáků na základním uměleckém vzdělávání v základní umělecké škole. Vzdělávání žáků základních uměleckých škol se realizuje distanční formou výuky.
Ve Zlíně 28. 2. 2021      Mgr. Martina Hniličková
          ředitelka ZUŠ Zlín