Zajištění výuky na Základní umělecké škole Zlín od 17. 3. 2020

Usnesení vlády o vyhlášení nouzového stavu ze dne 12. 03. 2020 se týká zákazu osobní přítomnosti žáků při vzdělávání na ZUŠ, nikoli zrušení vzdělávání. Od úterý 17. 03. 2020 začne probíhat distanční vzdělávání (vzdělávání na dálku) žáků ZUŠ. Výuka na dálku představuje např. videohovory přes Skype, konzultace prostřednictvím videí, sociálních sítí, mailu, telefonu apod. Toto opatření platí do odvolání.

Individuální výuka v hudebním oboru

Rozvrh hodin distančního vzdělávání bude odpovídat rozvrhu hodin prezenčního vzdělávání v ZUŠ nebo po domluvě se zákonným zástupcem lze vyučovací hodinu přesunout na jiný termín. Pokud se žák nezúčastní domluvené formy výuky, zákonný zástupce omluví žáka doložitelnou formou omluvy. Od pondělí 16. 03. 2020 bude každá vyučovací hodina řádně zapsána v třídní knize.
V případě, že zákonný zástupce neprojeví zájem o distanční formu vzdělávání, omluví žáka
z výuky.

 

Výuka v kolektivních oborech - taneční obor, výtvarný obor, literárně-dramatický obor  
a v předmětech Hudební školička, Hudební nauka, Estetická výchova

Výuka probíhá na dálku na základě zadání, vypracování a vyhodnocení týdenních domácích úkolů, po vzájemné dohodě na základě individuálních konzultací např. skrze telefonní hovor, videohovor nebo videa. Tato týdenní látka bude zapsána v třídní knize.

Učitelé seznámí telefonicky nebo elektronickou poštou s těmito informacemi zákonné zástupce svých žáků a dohodnou se na používání konkrétního komunikačního kanálu.

 

Je zakázáno poskytovat vzdělávání formou návštěvy. Nepřipouští se návštěva pedagoga u žáka, ani návštěva žáka u pedagoga.

 

Ve Zlíně 16. 3. 2020

Martina Hniličková, ředitelka ZUŠ Zlín

Zajištění výuky na Základní umělecké škole Zlín od 17. 3. 2020