Zaměření školy

Zaměření školy a její vize

Základní umělecké vzdělávání poskytují základní umělecké školy dlouhodobě, soustavně, komplexně. Rozvíjejí a kultivují osobnost jedince, umožňují jej odborně připravit na neprofesionální uměleckou činnost a také na studium na středních a vysokých školách uměleckého a pedagogického zaměření a konzervatoří. Přestože školy neposkytují stupeň vzdělání, jsou nepostradatelnou součástí systému uměleckého školství a nejen zařízením sloužícím k vyplnění volného času dětí a mládeže. Plní funkci výchovnou, vzdělávací, kulturní, ale také sociální a preventivní. Jsou jediným typem školy, kde se vzdělávají děti (předškolní věk), žáci (základní a střední školy), studenti (vyšší odborné školy) a dospělí.

Umělecká tvorba je jedním z nejznámějších produktů naší země a většina našich světově uznávaných umělců a dalších profesionálů získala základy svého uměleckého vzdělání právě v základních uměleckých školách. Struktura, návaznost a široká síť našich uměleckých škol nemá v evropském ani světovém měřítku srovnání.

Naše čtyřbarevná škola vychází z úzké spolupráce všech čtyř oborů školy. Základní umělecká škola Zlín a její budova se stává jedním z kulturních center regionu, kde se potkávají amatéři s profesionály, děti s dospělými, lidová kultura s alternativními proudy, artificiální hudba s nonartificiální, hudba s divadlem, tancem či výtvarnem.

Co rozvíjíme:

 • cílevědomost
 • komunikaci
 • kreativitu
 • kultivovanost
 • kulturnost
 • nekonzumní vnímání
 • odpovědnost
 • pracovitost
 • sociální cítění
 • toleranci
 • tradici
 • tvořivost
 • vnímání
 • vzdělanost
 • zdravou soutěživost

​Čím jsme ojedinělí:

 1. Výuka pro předškolní děti – estetická výchova
 2. Úzká spolupráce všech čtyř uměleckých oborů školy. Výsledkem je každoroční přehlídka UŽ ZAS ZUŠ a společné projekty.
 3. Integrace - rovné příležitosti žáků (teatroterapeutický workshop Pojďme sčítat hrušky s jabkama)
 4. Kolektivní spolupráce (hudební, divadelní a taneční soubory)
 5. Společná vystoupení, představení a výstavy žáků a učitelů
 6. Spolupráce s jinými institucemi a charitami
 7. Hudební obor – výuka různých stylů a žánrů: klasická a moderní populární hudba (jazz, folklor, folk, blues, rock), tematické koncerty
 8. Výtvarný obor – profesní příprava ke studiu na SŠ a VŠ, výuka architektury a designu, umělecká fotografie
 9. Literárně-dramatický obor – tvořivá dramatika, jevištní tvorba, práce s loutkou
 10. Taneční obor – zaměření na současný moderní tanec
 11. Projektová výuka ve výtvarném a literárně-dramatickém oboru

Vize školy

Co plánujeme:

 1. Výuka v cizím jazyce
 2. Modul integračních programů pro základní umělecké školy - rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Záměrem je příprava vzdělávacího programu pro základní umělecké školy, který by měl integrační charakter ve smyslu zajištění rovného přístupu znevýhodněných dětí a žáků. Projekt navazuje na inkluzivní aktivity školy.
 3. Multimediální tvorba
 4. Hudební obor - výuka skladby a jazzové improvizace
 5. Výtvarný obor - počítačová grafika, artefiletika
 6. Literárně-dramatický obor - dramaterapie
 7. Taneční obor - taneční terapie, scénický tanec, soubor - step
 8. Spolupráce se zahraničními školami