Literárně-dramatický obor

Studium literárně dramatického oboru je rozděleno na: přípravné studium (1 - 2 roky), studium
1. stupně (7 let) a studium 2. stupně (4 roky), studium pro dospělé (navazuje na 2. stupeň). Obsah studia najdete ve školním vzdělávacím programu naší školy, který má název „Čtyřbarevná škola“ – uši k slyšení, ruce k tvoření, oči k vidění, tělo k pohybu.

Studijní zaměření: Tvořivá dramatika a divadlo, Loutkoherectví

Literárně - dramatický obor je zaměřený na nalezení a rozvíjení tvůrčího principu k naplnění seberealizace a dalších psychických potřeb dítěte. Dosahujeme toho především pomocí inscenační dramatické práce, kdy chápeme divadlo jako umění, které má schopnost rozvíjet všechny složky osobnosti. Výuka postupně směřuje od spontánního dětského projevu ke schopnostem řízené práce na náročnějších dramatických tvarech. Formou zážitkové výuky posilujeme vlastnosti jako jsou zodpovědnost za společné dílo, kooperace, komunikace, respekt k přirozené autoritě apod.

I. stupeň výuky obsahuje dramatickou průpravu, dramatickou hru, hlasovou průpravu, práci ve skupině.

Herecká průprava, základy inscenační tvorby či práce ve skupině jsou obsahem II. stupně výuky.

Náš obor se také věnuje plastickému pohybu (plasticko-kognitivní pohyb veden Mgr. Martinem Dominikem Polínkem, Ph.D. z Ústavu speciálněpedagogických studií univerzity Palackého v Olomouci)či loutkovému divadlu a uměleckému přednesu.

Žáci mají spoustu příležitostí se realizovat  -  na akcích školy, vystupují na koncertech, divadelních představeních, uvádějí koncerty... Naše škola je ojedinělá propojením všech uměleckých oborů a jejich spoluprací na společných projektech. Můžete je vidět na festivalech, do kterých jsou zapojeny základní umělecké školy z celého Zlínského kraje - festival ZUŠKA?ZUŠKA!, Den Zlínského kraje, Divadelní zóna mezinárodního Filmového festivalu pro děti a mládež. Zahráli si už ve „velkých divadlech a ve filmech po boku dospělých herců“ – Slovácké divadlo, Městské divadlo Zlín, film 55. ročníku ZFF, výchovné koncerty FBM.