Taneční obor

Studium tanečního oboru je rozděleno na: přípravné studium (1 - 2 roky), studium 1. stupně (7 let) a studium 2. stupně (4 roky), studium pro dospělé (navazuje na 2. stupeň). Obsah studia najdete ve školním vzdělávacím programu naší školy, který má název „Čtyřbarevná škola“ – uši k slyšení, ruce k tvoření, oči k vidění, tělo k pohybu.

V tanečním oboru vyučujeme základy různých tanečních technik tak, aby od nás děti odcházely vybaveny vším, co mohou v dalším období potřebovat při práci v jakémkoliv tanečním souboru, aby měly správné držení těla, dokázaly se z pohybu těšit a radovat. Vytvářejí si u nás dobrou fyzickou kondici, zpevňují všechny svalové partie a ani na rytmiku nezapomínáme, zvlášť v mladším věku dětí.

               Od začátku výuky pracujeme s hudebním doprovodem a vedeme tak děti nejenom k aktivnímu vnímání hudby, hudebnímu a rytmickému cítění, ale i k lásce k ní a umění jí naslouchat. Žáci se setkají v průběhu studia snad se všemi hudebními žánry, které zpracováváme vybranými tanečními technikami. V nižších ročnících je také součástí výuky taneční gymnastika, dětské taneční hry a rytmická cvičení.

Od třetího ročníku se žáci začínají seznamovat se základy vybraných lidových tanců
a jednoduchými základy klasického tance, které jsou velmi důležité pro zvládnutí dalších technik tance moderního a výrazového a pro správné držení těla, které je v dnešní době počítačů a dlouhého vysedávání u učení nezanedbatelným přínosem tanečního oboru.

Od čtvrtého ročníku pak přicházejí na řadu základy různých technik moderního a výrazového tance. Ty v dalších letech ve výuce převládají. Pro doplnění výuky využíváme taneční a pohybovou improvizaci a samozřejmě velkou měrou taneční praxi, kde zpracováváme poznané dovednosti do každoročních tanečních vystoupení a koncertů.

               V závěrečných ročnících prvního a v celém studiu druhého stupně pak zapojujeme žáky do tvorby choreografií a společně vybíráme i hudební skladby. Naši tanečníci se zdokonalují a dále si rozvíjejí získané znalosti a dovednosti.

Naše škola je ojedinělá propojením všech uměleckých oborů a jejich spoluprací na společných projektech. Žáci a učitelé literárně-dramatického oboru nám vypomáhají při uvádění našich koncertů a obohacují taneční koncerty vystoupeními, výtvarný obor tvoří scénu, rekvizity a kulisy, s hudebníky spolupracujeme přímo na jevišti, kde nám zajišťují hudební doprovod a hlavně využíváme klavírních korepetic při výuce tanečního oboru.

               Žáci tanečního oboru vystupují na akcích naší školy - výroční a tematické koncerty (jazzový večer, španělská mozaika, filmové reminiscence, výchovné koncerty pro mateřské školy), přehlídka UŽ ZAS ZUŠ, účastní se různých tanečních přehlídek a soutěží.  Můžete je vidět na festivalech, do kterých jsou zapojeny základní umělecké školy z celého Zlínského kraje - festival ZUŠKA?ZUŠKA!, Den Zlínského kraje, Divadelní zóna mezinárodního Filmového festivalu pro děti a mládež. Významná je také spolupráce s Filharmonií Bohuslava Martinů na výchovných koncertech.

               Všichni žáci tanečního oboru si zatančí na tanečních koncertech, které jsou několikrát ročně v sále Malá scéna, a nadšeně se realizují v tanečních projektech –  např. Alenka v říši divů, Carmen, Zlatá brána.