Výtvarný obor

Studium výtvarného oboru je rozděleno na: přípravné studium (1 - 2 roky), studium 1. stupně (7 let) a studium 2. stupně (4 roky), studium pro dospělé (navazuje na 2. stupeň). Obsah studia najdete ve školním vzdělávacím programu naší školy, který má název „Čtyřbarevná škola“ – uši k slyšení, ruce k tvoření, oči k vidění, tělo k pohybu.

Studijní zaměření: Výtvarná tvorba, Základy architektury, Profesní specializace, Fotografická tvorba

Kde učíme

Výtvarný obor sídlí mimo hlavní budovu ZUŠ v ulici Hluboká. Je to klidná, dobře dostupná lokalita v přírodním prostředí s vlastním parkovištěm. Škola je vybavena grafickou dílnou s hlubotiskovým lisem, keramickou dílnou s hrnčířským kruhem a skříňovou pecí, učebny disponují dataprojektorem, počítačovou sítí, knihovnou atd.

Pobočky: ZŠ Zálešná Komenského I, Štípa

CO UČÍME

Základní studium má v jazyce klasifikace dva předměty. Plošnou tvorbu a pro-storovou tvorbu. Plošná tvorba zahrnuje kresbu, malbu, grafiku a celou řadu dalších kombinací technik v ploše. Podobně je prostorová tvorba zastoupena nejen modelováním a keramikou, ale také objekty z papíru drátů, sádry textilu atp. Oběma předměty prolíná „výtvarná kultura“, která postupně vytváří teoretické a intelektuální zázemí veškeré výtvarné činnosti. Součástí výuky jsou úměrně k věku žáků akční a konceptuální tvorba.

Profesní příprava a Základy architektury se týkají především adeptů středoškolského a vysokoškolského studia škol s uměleckým a pedagogickým zaměřením. Výuka dějin umění je nabízena studentům vyšších ročníků s hodinovou dotací jako nepovinný předmět. V případě potřeby se pedagogové věnují individuálně žákům i v podmínkách kolektivní výuky.

Naše škola má vysoké procentu úspěšnosti přijetí ke studiu na SŠ a VŠ, neboť připravujeme žáky na talentové zkoušky, kterými musí uchazeči o toto studium projít.

Fotografická tvorba je nejmladší studijní zaměření a už má za sebou nejeden úspěch v soutěžích.

Naše žáky a jejich práci můžete vidět na festivalech ve výtvarných dílnách, do kterých jsou zapojeny základní umělecké školy z celého Zlínského kraje - festival ZUŠKA?ZUŠKA!, Den Zlínského kraje, Divadelní zóna mezinárodního Filmového festivalu pro děti a mládež.

Soutěže, přehlídky, výstavy – foyer školy, Mrakodrap, Baťův institut, Muzeum Luhačovického Zálesí, Muzeum JVM, Alternativa, zámek v Bystřici p. Hostýnem, šternberský klášter...